Ścianka na plakaty i ulotki Ścianka reklamowa służy do estetycznej prezentacji plakatów w formie ciągów ekspozycyjnych. Ścianka na plakaty i ulotki składa się co najmniej z dwóch paneli. Zawieszone obok siebie tablice z plakatami tworzą ciekawy graficznie przekaz wizualny. Ściany do prezentacji plakatu wykorzystują tablice przymykowe OWZ z profilu 32 mm, czyli odpowiednio sztywnego aby…

Ścianki ekspozycyjne na plakaty i ulotki Ścianka reklamowa służy do estetycznej prezentacji plakatów w formie ciągów ekspozycyjnych. Ścianki ekspozycyjne na plakaty i ulotki składają się co najmniej z dwóch paneli. Zawieszone obok siebie tablice z plakatami tworzą ciekawy graficznie przekaz wizualny. Ściany do prezentacji plakatu wykorzystują tablice przymykowe OWZ z profilu 32 mm, czyli odpowiednio…